pegu
elektro@pegu.sk | Peter Gutta, Ostravská 8, 040 11 Košice

Kamerové systémy

CCTV (closed circuit television) Uzavretý televízny okruh, nazývaný aj PTV - priemyselná televízia slúži na monitorovanie a nahrávanie udalostí v stráženom priestore.

Tieto systémy sa stávajú v súčasnej dobe stále vyhľadávanejším prvkom bezpečnostných systémov. Kamerový systém či s klasickými video kameramy alebo v súčasnosti stále viac aktuálnymi IP kameramy sa ukazuje ako efektívny prostriedok na ochranu majetku.

Najnovšia technológia, ktorá je vlastne pokračovaním radu analógových kamier je použitie HD TVI kamier s vysokým rozlíšením.

Možné spôsoby spracovania a nahrávania udalostí:

 • Analógový

 • Záznam pomocou Timelapse Recordera na klasické VHS, alebo S-VHS videokazety
  Výhody - nízka cena, jednoduché ovládanie
  Nevýhody - mechanické namáhanie zariadenia a videokaziet, zdĺhavé vyhľadanie požadovanej nahrávky.

 • HD-TVI TURBO HD


 • Technológia HD-TVI TURBO HD umožňuje prenos živého obrazu v rozlíšení Full HD  (1920x1080) Pre prenos HD-TVI signálu sa používa štandardných koaxiálnych káblov s impedanciou 75Ω ukončených BNC konektormi. Dĺžka vedenia je závislá na kvalite koaxiálneho káblu a pohybuje sa v rozmedzí cca 300 až 500 m. Výhodou systému HD-TVI je aj možnosť využitia príslušenstva určeného pôvodne pre analógové prenosy: prepäťové ochrany, galvanické oddelovače, zosilovače a prevodníky na krútenú pár môžete použiť pôvodné, určené pre analóg. Naviac rekordéry HD-TVI umožňujú pripojiť ako analógové tak HD-TVI a dokonca aj IP kamery.

 • Digitálny pomocou PC

 • Výhody - vyššia spoľahlivosť, možnosť rýchleho vyhľadania požadovaného okamihu a následné spracovanie.
  Nevýhody - nutnosť ovládania PC, problémy so stabilitou OS

 • Digitálny pomocou DVR

 • Najmodernejší spôsob záznamu Digitálnym Videorekordérom
  Výhody - realtime, bleskové vyhľadanie záznamu, vysoká stabilita, jednoduché ovládanie
  Nevýhody - vyššia cena

Kvalita záznamu

Digitálny záznam prináša nepomerne vyššiu kvalitu záznamu oproti analógovému Kvalitné digitálne záznamy dosahujú rozlíšenie 520 - 570 TV riadkov oproti 400 riadkom SVHS záznamu, alebo 250 - 300 riadkov VHS záznamu. Väčšina týchto zariadení je vybavená detekciu pohybu, takže záznam je vykonávaný len ak je v monitorovanej oblasti nastane pohyb, čím sa zbytočne nezmenšuje miesto na pevnom disku.

Spoľahlivosť

Záznam z monitorovaného priestoru prebieha na pevný disk, kde je možné nastaviť automatické prepisovanie najstarších záznamov novými, čo znamená že nie je potrebný akýkoľvek zásah obsluhy. Tým sa znižuje riziko nepoužiteľnosti záznamu napríklad z dôvodu opotrebenia VHS pásky, alebo znečistenej záznamovej hlavy.

Komfort obsluhy

Digitálne zaznamenaný signál umožňuje jednoduchšiu manipuláciu s obstaraným záznamom, rýchle vyhľadávanie daného záznamu podľa rôznych kritérií, prehrávanie a záznam snímok, možnosť kopírovania a prenosu dát bez straty kvality.

Integrácia do PC sietí

Digitálny videorecordér je možné pripojiť buď do vlastnej siete LAN alebo priamo na internet a sledovať monitorovaný priestor prakticky kdekoľvek kde je možný prístup na internet.