pegu
elektro@pegu.sk | Peter Gutta, Ostravská 8, 040 11 Košice

Cenová ponuka odborných prehliadok a skúšok

  M.J. Cena EUR
OP a OS prípojky do 25A ks. 80
OP a OS prípojky nad 25A ks. 100
OP a OS bytové jadro po rekonštukcii ks. 80
OP a OS bytu do troch izieb ks. 120
OP a OS bytu nad tri izby ks. 170
OP a OS rodinný dom do päť izieb ks. 170
OP a OS rodinný dom nad päť izieb ks. 220
OP a OS bleskozvodu zvod 50
Revízia spotrebiča ks. 7
Kontrola spotrebiča ks. 4

Všetky ceny sú bez DPH.

Súčasťou odbornej prehliadky a skúšky je odstránenie drobných závad ako označenie rozvádzačov, pouťahovanie spojov, očistenie rozvádzačov od nečistôt, upevnenie krycích plechov. Závady väčšieho rozsahu budú prejednané s odberateľom s návrhom na riešenie.

Partneri:
variant alfa

express alarm
Loxone Logo
Počet návštev: 4958