Revízie

Odborná prehliadka, odborná skúška a kontrola elektrických zariadení (revízia) preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek.

Výstupom revízie je revízna správa, v ktorej je uvedené, či zariadenie alebo objekt spĺňajú požiadavky uvedené v danej norme.

V prípade otázok alebo záujmu o nezávezné nacenenie ponuky nás kontaktuje mailom alebo na telefónnom čísle.

Typy revízií, ktoré poskytujeme:

Revízia sa vykonáva: