O firme

Elektrikár Košice a okolie.

Firma PEGU vznikla v roku 1990 na základe živnostenského oprávnenia v oblasti elektroinštalácií a bleskozvodov.

Od roku 1993 sa zaoberá aj montážou elektronických poplachových systémov narušenia (PSN) v objektoch.

V roku 2017 zmenila firma právnu formu pôsobenia z fyzickej osoby na právnickú osobu (s.r.o).

V prípade otázok alebo záujmu o nezávezné nacenenie ponuky nás kontaktuje mailom alebo na telefónnom čísle.

Hlavná pracovná náplň: