pegu
elektro@pegu.sk | Peter Gutta, Ostravská 8, 040 11 Košice

Profil

Firma PEGU vznikla v roku 1990 na základe živnostenského oprávnenia v oblasti elektroinštalácií a bleskozvodov. Od roku 1993 sa zaoberá aj montážou elektronických poplachových systémov narušenia (PSN) v objektoch.

V roku 2017 zmenila firma právnu formu pôsobenia z fyzickej osoby na právnickú osobu (s.r.o)

Hlavná pracovná náplň:

- Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

  • objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • zariadenia do 1000V vrátane bleskozvodov

- Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
- Predaj, montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
- Montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti aj zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete.
- Vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba, revízie a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí

Kontakt:

elektro@pegu.sk
Mobil: 0905 520921

Partneri:

variant alfa
express alarm
Loxone Logo
Slovak alarms